Energiatehokkaampi energiapaalujärjestelmä

Kiinteistöjen energiapaalujärjestelmän tehoa ja tuottoa sekä hyötysuhdetta voidaan kasvattaa lisäämällä Ecowec® -hybridivaihdin järjestelmän yhteyteen.

 

Ecowec® -hybridivaihtimen avulla voidaan korvata useita kymmeniä energiapaaluja, jolloin investoinnista huolimatta järjestelmän kokonaiskustannukset eivät nouse.

Ecowec
Korvaa energiapaaluja

Ecowec-hybridivaihdin voi korvata useamman energiapaalun. Tällöin energiapaalujärjestelmä soveltuu myös pienen pohja-alan omaaville kiinteistöille, jotka perustetaan teräsputkipaaluille. Energiapaalujärjestelmä voidaan toteuttaa useampiin kohteisiin, koska perustuksista ei tarvitse aktivoida kaikkia teräspaaluja energiapaaluiksi.

Paranna hyötysuhdetta

Ecowec-hybridivaihdin nostaa lämmönkeruunesteen lämpötilaa, jolloin lämpöpumpun sähkönkulutus pienenee ja hyötysuhde kasvaa. Energiapaalujärjestelmä voidaan helpommin mitoittaa täysmitoitetuksi, kun se saa lämpöä kiinteistön perustusten lisäksi myös jätevedestä. Näin energiapaalujärjestelmä ei käytä mahdollisesti lainkaan suoraa sähköä lämmitykseen kovimpien käyttöjaksojen aikana, joka säästää jälleen lämmityskustannuksia.

Vaihtoehto maalämmölle

Ecowec-hybridivaihdin mahdollistaa energiapaalujärjestelmän myös pohjavesialueille, jossa ei saa porata maalämpökaivoja ja käyttää alkoholi-vesi keruuliuosta keruuputkistoissa. Ecowec-hybridivaihdin  mahdollistaa myös puhtaan veden käytön keruuliuoksena, jolloin se soveltuu myös pohjavesialueille.

Kytkentämalli ja periaate

Ecowec-hybridivaihdin voidaan kytkeä energiapaalujärjestelmiin, jolloin se voi korvata 20-30 % energiapaaluista, parantaa lämmitysjärjestelmän tehoa, tuottoa ja hyötysuhdetta.

 

Energiapaalukohteissa patentoidulla menetelmällä on mahdollista korvata energiapaalujen määrää 20-30 %. Jo toteutetuissa energiapaalujärjestelmissä Ecowec-hybridivaihtimella voidaan vähentää maalämpöpumpun  sähkön kulutusta ja parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta.

 

Ecowec-hybridivaihdin ja energiapaalujärjestelmän lämpöpumppu kytketään toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla. Lämpöpumpun keruuliuos menee ensin maalämpökaivoihin ja maalämpökaivoista palaava keruuliuos kiertää vielä Ecowec-hybridivaihtimen kautta ennen palaamistaan takaisin lämpöpumpulle. Järjestelmä on patentoitu.

Ecowec