Energiatehokkaampi energiapaalujärjestelmä

Energiapaalujärjestelmä voidaan suunnitella entistä energiatehokkaammaksi ja sen tehoa ja tuottoa sekä hyötysuhdetta voidaan kasvattaa lisäämällä Ecowec-hybridivaihdin järjestelmän yhteyteen.

 

Ecowec-hybridivaihtimen avulla voidaan korvata useita kymmeniä energiapaaluja, jolloin investoinnista huolimatta järjestelmän kokonaiskustannukset eivät nouse.

TUTUSTU ENERGIAPAALUIHIN
Ecowec
Korvaa energiapaaluja

Ecowec-hybridivaihdin voi korvata useamman energiapaalun. Tällöin energiapaalujärjestelmä soveltuu myös pienen pohja-alan omaaville kiinteistöille, jotka perustetaan teräsputkipaaluille. Energiapaalujärjestelmä voidaan toteuttaa useampiin kohteisiin, koska perustuksista ei tarvitse aktivoida kaikkia teräspaaluja energiapaaluiksi.

Paranna hyötysuhdetta

Ecowec-hybridivaihdin nostaa lämmönkeruunesteen lämpötilaa, jolloin lämpöpumpun sähkönkulutus pienenee ja hyötysuhde kasvaa. Energiapaalujärjestelmä voidaan helpommin mitoittaa täysmitoitetuksi, kun se saa lämpöä kiinteistön perustusten lisäksi myös jätevedestä.

Vaihtoehto maalämmölle

Ecowec-hybridivaihdin mahdollistaa energiapaalujärjestelmän myös pohjavesialueille, jossa ei saa porata maalämpökaivoja ja käyttää alkoholi-vesi keruuliuosta keruuputkistoissa. Ecowec-hybridivaihdin  mahdollistaa myös puhtaan veden käytön keruuliuoksena, jolloin se soveltuu myös pohjavesialueille.

Kytkentämalli ja periaate

Ecowec-hybridivaihdin voidaan kytkeä energiapaalujärjestelmiin, jolloin se voi korvata 20-30 % energiapaaluista, parantaa lämmitysjärjestelmän tehoa, tuottoa ja hyötysuhdetta.

 

Energiapaalukohteissa patentoidulla menetelmällä on mahdollista korvata energiapaalujen määrää 20-30 %. Jo toteutetuissa energiapaalujärjestelmissä Ecowec-hybridivaihtimella voidaan vähentää maalämpöpumpun  sähkön kulutusta ja parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta.

 

Ecowec-hybridivaihdin ja energiapaalujärjestelmän lämpöpumppu kytketään toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla. Lämpöpumpun keruuliuos menee ensin maalämpökaivoihin ja maalämpökaivoista palaava keruuliuos kiertää vielä Ecowec-hybridivaihtimen kautta ennen palaamistaan takaisin lämpöpumpulle. Järjestelmä on patentoitu.

 

Energiapaalujärjestelmän toimintaperiaate

Energiapaalujärjestelmä on innovatiivinen ratkaisu, joka yhdistää rakennuksen perustukset ja maalämpöteknologian. Tämä järjestelmä hyödyntää rakennuksen perustamisessa käytettäviä teräspaalujen sisään asennettuja Ecowell-energiakeräimiä.

Energiapaalujen sisään asennetaan Ecowell-energiakeräin, joka on valmistettu PEX-muoviputkesta. Tämä takaa happitiiviyden ja käyttöturvallisuuden, erityisesti pohjavesialueilla. Energiapaalujen täyteaineena käytetään betonia, kivituhkaa tai muuta soveltuvaa materiaalia, joka parantaa lämmönsiirtoa. Energiapaalut tuottavat lämmitystä ja viilennystä kiinteistöön, hyödyntäen maalämpöä ja maakylmää.

 

Energiapaalujärjestelmän edut perinteisiin maalämpöjärjestelmiin

Energiapaalujärjestelmä tarjoaa useita etuja verrattuna perinteisiin maalämpöjärjestelmiin. Se eliminoi tarpeen maalämpöporauksille, mikä vähentää asennuskustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Järjestelmä on mahdollista asentaa myös pohjavesialueille, joilla perinteisten maalämpökaivojen poraaminen ei ole mahdollista. Energiapaalujärjestelmä on myös kustannustehokas vaihtoehto, sillä se hyödyntää olemassa olevia rakenteita lämmön ja viilennyksen tuottamiseen.

 

Ecowec-hybridivaihtimen hyödyt energiapaalujärjestelmissä

Ecowec-hybridivaihdin parantaa merkittävästi energiapaalujärjestelmän lämpöpumpun tehoa ja tuotto sekä hyötysuhdetta keräämällä lämpöä perustusten lisäksi jätevedestä. Se voidaan kytkeä järjestelmään parantamaan lämmitysjärjestelmän tehoa, tuottoa ja hyötysuhdetta.

 

Ecowec-hybridivaihdin voi korvata jopa 50 % energiapaaluista, mikä vähentää tarvittavien aktivoitavien energiapaalujen määrää ja siten kustannuksia. Lisäksi jätevedestä saatava lisälämpö mahdollistaa puhtaan veden käytön energiapaalujärjestelmässä, jolloin se soveltuu myös pohjavesialueille.

 

Markkinoiden energiatehokkain ja ympäristöystävällisin järjestelmä

Ecowec-hybridivaihdin yhdistettynä energiapaalujärjestelmään tarjoaa markkinoiden energiatehokkaimman lämmitys- ja viilennysratkaisun isoihin kiinteistöihin. Sen avulla saa pitkän aikavälin säästöjä sekä pienet asennus- että käyttökustannukset.

 

Ota Yhteyttä Ecowec-tiimiin

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Ecowec voi auttaa sinua suunnittelemaan energiatehokkaan energiapaalujärjestelmän ja säästämään lämmityskustannuksissa, ota yhteyttä Ecowec-tiimiin. Heidän asiantuntijansa ovat valmiita auttamaan sinua löytämään parhaan ratkaisun kiinteistösi lämmitystarpeisiin. Yhteystiedot löydät täältä.

Ecowec energiapaalu

Ecowec

As Oy Tampellan Bulevardi

LUE LISÄÄ