Energiatehokkaampi poistoilman LTO-järjestelmä

Poistoilmalämpöpumpun energiantuottoa, tehoa ja hyötysuhdetta voidaan kasvattaa lisäämällä Ecowec®- hybridivaihdin järjestelmän yhteyteen. Yhdistämällä kaksi hukkalämmönlähdettä voidaan vähentää kiinteistön päälämmitysjärjestelmän, esim. kaukolämmön, maakaasun tai öljylämmityksen ostoenergiaa.

Ecowec
Lisää tehoa

Ecowec-hybridivaihdin lisää poistoilmalämpöpumpun tehoa ja tuottoa (rinnankytkentä), joilla voidaan korvata enemmän päälämmitysjärjestelmän ostoenergiaa. Näin poistoilman- ja jäteveden lämmön talteenoton yhdistelmällä myös kiinteistön energiakustannukset pienenevät.

Pienennä sähkönkulutusta

Ecowec-hybridivaihdin nostaa lämmönkeruunesteen lämpötilaa (sarjakytkentä), jolloin lämpöpumpun sähkönkulutus pienenee ja poistoilmalämpöpumpun hyötysuhde kasvaa.

 

Pidennä käyttöikää

Ecowec-hybridivaihdin pidentää poistoilmalämpöpumpun käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta. Koska liuoksen ja tuoton lämpötilaero on pienempi, poistoilmalämpöpumppu käy tasaisemmin. Samalla se parantaa poistoilmalämpöpumpun kestävyyttä, jolloin se tarvitsee vähemmän huoltoa ja korjauksia.

Kytkentämalli ja periaate

Ecowec voidaan kytkeä kaikkiin lämmitysjärjestelmiin. Tämä parantaa lämmitysjärjestelmän tehoa ja hyötysuhdetta.

 

Poistoilmalämpöpumpun kanssa sarjaankytkennässä Ecowec-hybridivaihdin nostaa lämmönkeruunesteen lämpötilaa, jolloin lämpöpumpun sähkönkulutus pienenee, poistoilmalämpöpumpun hyötysuhde kasvaa, käyttöikä pitenee ja kiinteistön energiakustannukset laskevat. Rinnankytkennällä teho ja tuotto kasvavat, jolloin poistoilmalämpöpumpulla voidaan korvata enemmän päälämmitysjärjestelmän ostoenergiaa (esim. kaukolämpöä, sähköä, öljyä, maakaasua).

 

Hybridivaihdin ja PILP-järjestelmän lämpöpumppu kytketään toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla kahta eri kautta. Lämpöpumpun keruuliuos kiertää ensin katolle poistoilman lämmön talteenottoon ja sieltä palatessaan kiertää vielä Ecowec-hybridivaihtimen kautta ennen palaamistaan takaisin lämpöpumpulle. Järjestelmän menetelmä on patentoitu.

Ecowec