As Oy Tampellan Bulevardi

X-Group Asunnot Oy:n rakennuttama As Oy Tampellan Bulevardi on Suomen ensimmäinen kerrostalo, jonka lämmitys ja viilennys tuotetaan vain kiinteistön perustusten energiapaaluilla ja jäteveden lämmöntalteenotolla. Lisäksi huoneistot lämmitetään lattialämmityksellä ja viilennetään kesällä lattiaviilennyksellä. Hankkeen tavoitteena oli rakennuttaa laadukas ja energiatehokas kerrostalo vuokrakäyttöön Tampereen Näsijärven ranta-alueelle.

 

Tavoitteen toteuttamiseksi kiinteistön lämmitys- ja viilennysjärjestelmäksi valikoitui Ecowec Oy:n tarjoama hybridijärjestelmä, joka on energiatehokkaampi ja ympäristöystävällisempi kuin kaukolämpö tai perinteinen maalämpö. Hybridijärjestelmä on erittäin energiatehokas ympäristöystävällinen ratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen ja viilennykseen, jossa kaikki lämmitys ja viilennys saadaan uusiutuvista lämmönlähteistä kiinteistön omalta tontilta. Hybridijärjestelmän lämmönsiirtoliuoksena käytetään puhdasta vettä, joka mahdollisti energiapaalujen käytön, vaikka alueelle ei saa porata perinteistä maalämpökaivoja, eikä lämmönsiirtonesteenä ei saa käyttää maalämpöjärjestelmissä käytettävää alkoholiseosta.

 

Artikkeleita As Oy Tampellan Bulevardista:

TAMPELLAN BULEVARDI

https://peabkoti.fi/uudiskohteet/tampere/ranta-tampella/

 

 

Energiapaalut
Maalämpöä ja viilennystä kiinteistön perustuksista ilman maalämpöporauksia.

 

Ecowell-energiapaalut soveltuvat uusien kiinteistöjen teräspaaluperustuksiin maalämmön tuotantoon. Energiapaaluilla voidaan korvata kokonaan perinteiset maalämpökaivot, joten tontille ei tarvitse porata erillisiä maalämpökaivoja lainkaan.

 

Ecowell-energiapaaluissa voidaan käyttää lämmönsiirtonesteenä puhdasta vettä, joten kiinteistö voidaan toteuttaa myös pohjavesialueelle ja kohteisiin, johon perinteistä maalämpöä ei saa porata mm. pohjavesien pilaantumisriskin takia.

 

Kiinteistön viilennys voidaan jakaa huoneistoihin lattiaviilennyksen kautta, joka on äänetön, vedoton ja energiatehokas viilennysratkaisu. Lisäksi viilennyksen hukkalämpö voidaan varastoida kiinteistön perustuksiin Ecowell-energiapaalujen kautta lämmityskautta varten.

 

Kuva. Ecowell-energiapaalukeräin www.ecowell.fi

 

 

Jäteveden lämmöntalteenotto
Uudet kerrostalot hukkaavat jopa 50 % lämmitysenergiasta viemäriin jäteveden muodossa.

 

Ecowec-hybridivaihdin ottaa lämmöt talteen kaikista kiinteistön jätevesistä vesistä mm. harmaista pesuvesistä ja mustista wc-vesistä ilman tarvittavaa kiintoainesten suodatusta. Ecowec-hybridivaihdin ei tarvitse huoltoa, puhdistuksia, eikä se itsessään käytä sähköä. Sen laskennallinen käyttöikä on jopa 50-100 vuotta.

 

Ecowec-hybridivaihtimeen voidaan kytkeä muitakin lämmönlähteitä kuten maalämpöä energiapaaluista tai maalämpökaivoista, poistoilmaa, aurinkolämpöä, aurinkosähköä ja jäähdytyksen lauhdelämpöä huoneiston tai kiinteistön jäähdytyksestä.

 

Ecowec-hybridivaihtimet nostavat Ecowell-energiapaaluissa maasta palaavan keruunesteen lämpötilaa ja parantavat maalämpöpumpun hyötysuhdetta merkittävästi.

Kuva. Ecowec-hybridivaihtimet B10, B8 ja B3

 

 

 

As Oy Tampellan Bulevardi referenssiartikkeli (pdf)

Hyödyt
Energiapaalut

Energiapaalujärjestelmä on ympäristöystävällisempi kuin kaukolämpö tai perinteinen maalämpö.

Jäteveden lämmöntalteenotto

Jätevesien lämpö kierrätetään takaisin kiinteistön käyttöön ja varastoidaan perustuksiin.

Lattiaviilennys

Kiinteistön viilennys hoidetaan lattiaviilennyksellä ja viilennyksen hukkalämpö varastoidaan perustuksiin.

Uusiutuvaa energiaa

Koko kiinteistön ja käyttöveden lämmitys sekä viilennys saadaan uusiutuvista energialähteistä kiinteistön omalta tontilta, joka toimii myös lämmön varastoinnissa.

EcowecEcowec

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec