HASO Postimies, Helsinki

Helsingin asuntotuotanto rakentaa Pasilan Postipuistoon asumisoikeuskiinteistöä, joka on erittäin energiatehokas. Helsingin asuntotuotanto rakentaa vain A-luokan energiatehokkaita kiinteistöjä, joissa kiinnitetään huomiota käytönaikaisiin ympäristöpäästöihin ja käyttökustannuksiin.

 

HASO Postimies on 81 asunnon 5-kerroksinen asuinkerrostalo, jonka lämmitysjärjestelmänä toimii kaukolämpö. Kaukolämmön toimintaa tehostetaan jäteveden lämmön talteenotolla, jolla voidaan kattaa 30-40 % koko kaukolämmön tarpeesta. Kiinteistön jätevedestä saatavalla lämmöllä tuotetaan kiinteistön lämmitystä ja kuumaa käyttövettä.

 

Jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä sisältää jätevesivaihtimet, lämpöpumpun ja varaajat. Järjestelmä tehostaa kaukolämpöjärjestelmän toimintaa tuottamalla kiinteistön lämmitystä ja lämmintä käyttövettä jätevedestä.

Mitä saavutettiin?
Kaukolämmön tehostus

Kaukolämmön toimintaa tehostetaan jäteveden lämmön talteenotolla, jolla voidaan kattaa 30-40 % koko kaukolämmön tarpeesta.

Jätevedet hyötykäyttöön

Kiinteistön jätevedestä saatavalla lämmöllä tuotetaan kiinteistön lämmitystä ja kuumaa käyttövettä.

EcowecEcowecEcowec

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec