Kainuun uusi sairaala

Kajaaniin on valmistunut uusi energiatehokas sairaala Kainuun sairaanhoitopiirin käyttöön vuoden 2020 aikana. Kiinteistöstä löytyvät kaikki terveydenhuollon palvelut, moderni sairaala ja potilaiden kuntoutumista tukeva toiminnallisuus sekä muuntojoustavat tilat. Lisäksi sairaalan energiatehokkuuteen on panostettu suunnittelun ja toteutuksen osalta.

 

Kainuun uuteen Kainua-sairaalaan asennettiin 2 kpl Ecowec-hybridivaihtimia jäteveden lämmön talteenottoon. Kiinteistöstä poistettava jäteveden lämpö kierrätetään kiinteistön viilennysjärjestelmän lämmitykseen. Ecowec hybridijärjestelmät on kytketty kiinteistön keskitettyyn lämpöpumppujärjestelmään, joka toimii kaukolämpöjärjestelmän rinnalla. Lämpöpumppujärjestelmä kerää tehokkaasti jäteveden lämmöt talteen Ecowec hybridivaihtimilla ja kierrättää ne takaisin kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen.

Mitä saavutettiin?
Lämpö hyötykäyttöön

Kiinteistöstä poistettava jäteveden lämpö kierrätetään kiinteistön viilennysjärjestelmän lämmitykseen.

Hyöty irti jätevesistä

Lämpöpumppujärjestelmä kerää tehokkaasti jäteveden lämmöt talteen Ecowec hybridivaihtimilla ja kierrättää ne takaisin kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen.

EcowecEcowecEcowec

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec