Männistön tukitalo, Kuopio

Kuopioon rakennetun Männistön tukitalon kellariin on asennettu Ecowec-hybridivaihdin. Kiinteistössä on vain 37 asukasta ja heidän vedenkulutus on erittäin pientä verrattuna keskimääräiseen vedenkulutukseen Suomessa. Lisäksi yleisten sauna-, pesu- ja pyykkitilojen vedet eivät ohjaudu Ecowec-hybridivaihtimeen pienentäen sillä saavutettavaa energiansäästöä. Näistä puutteista huolimatta Ecowec-hybridivaihtimella saavutettava lämpimän käyttöveden esilämmitys ennen kaukolämpövaihdinta on keskimäärin 10 °C. Tämä vastaa 20 % koko käyttöveden lämmitykseen vaadittavasta energiamäärästä, jota saadaan tasaisesti ympäri vuoden vuorokauden tai ulkolämpötilasta riippumatta aina, kun asukkaat käyttävät lämmintä vettä.

 

Verrattaessa hyötyä uusiutuvaan aurinkosähköön – kiinteistö säästää jäteveden lämmön talteenotolla noin 40 m2 aurinkopaneelin vuosituottoa vastaavan energiamäärän.

Mitä saavutettiin?
Lämpö talteen jätevedestä

Verrattaessa hyötyä uusiutuvaan aurinkosähköön – kiinteistö säästää jäteveden lämmön talteenotolla noin 40 m2 aurinkopaneelin vuosituottoa vastaavan energiamäärän.

Ecowec

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec