Sappi Finland Oy

Sappi Finland Oy Kirkniemen paperitehdas Lohjalla tuottaa laadukkaita päällystettyjä papereita heatset offset -menetelmällä valmistettaviin painotöihin. Tehtaassa on kolme paperikonetta, joilla tuotetaan vuosittain 750 000 tonnia korkealaatuisia Galerie-papereita, joita käytetään laadukkaissa julkaisuissa ja mainospainotuotteissa ympäri maailmaa. Kirkniemessä työskentelee noin 550 paperialan ammattilaista tuotannosta tuotekehitykseen.

 

Paperin valmistusprosessissa paperikalantereita lämmitetään ja jäähdytetään höyryllä ja kylmällä vedellä. Vaativien prosessilämpötilojen ja painelaitevaatimusten johdosta vanha lämmönvaihdin vaati uusimista ja uutta parempaa rakenteellista suunnittelua. Toimitimme uudella innovatiivisella lämmönsiirtotekniikalla valmistetun Ecowec SE höyrylämmönvaihtimen, jossa lämpötilojen suuri vaihtelu ja painevaihtelut otettiin huomioon uusien painelaitevaatimusten mukaisesti. Lisäksi höyryvaihtimen ulkoiset päämitat tuli säilyttää entisellään, jotta uusi vaihdin sopi tuotantolaitteiden vaatimiin asennustiloihin. Höyrylämmönvaihdin siirtää prosessin jopa 200 °C höyrystä lämmön paperitelojen lämmitykseen ja jäähdyttää prosessia 20 °C kylmällä vedellä.

 

Ecowec SE -höyrylämmönvaihdin

 

  • Paineluokka PN16
  • Suunnittelupaine max / min +16 / 8 bar
  • Käyttöpaine max / min +16 / 6 bar
  • Suunnittelulämpötila max / min +200 / 20 °C
  • Käyttölämpötila max / min + 180 / 50 °C
  • Laitestandardi EN 13445
Mitä saavutettiin?
Uutta & parempaa suunnittelua

Paperin valmistusprosessissa paperikalantereita lämmitetään ja jäähdytetään höyryllä ja kylmällä vedellä. Vaativien prosessilämpötilojen ja painelaitevaatimusten johdosta vanha lämmönvaihdin vaati uusimista ja uutta parempaa rakenteellista suunnittelua.

Kuuma höyry hyötykäyttöön

Höyrylämmönvaihdin siirtää prosessin jopa 200 °C höyrystä lämmön paperitelojen lämmitykseen ja jäähdyttää prosessia 20 °C kylmällä vedellä.

Ecowec

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec