Seinäjoen keskussairaala

Seinäjoen keskussairaalaan valmistui uusi laajennus vuoden 2017 aikana. Kantasairaalan F-osan yhteyteen rakennettiin 8 000 neliön laajennus, johon sijoittui leikkauksia tukevaa toimintaa, kuten välinehuoltoa. Kiinteistön laajennusosaan valmistui myös tilat, joissa potilaat valmistellaan leikkauksiin. Iso osa potilaista tulee leikkauksiin nykyään suoraan kotoa, eikä osaston kautta. Uudistilaan valmistui myös uusi patologian laboratorio sekä kansliatiloja.

 

Kiinteistön suunnittelussa otettiin huomioon myös energiankulutus, jota vähennettiin Ecowec hybridivaihtimella. Kiinteistössä muodostuvat kuumat pesuvedet ja viemärivedet kytkettiin Ecowec hybridivaihtimeen, joka kierrättää jätevesien sisältämän lämmön takaisin kiinteistön käyttöveden lämmitykseen.

Mitä saavutettiin?
Pienempi energiankulutus

Kiinteistön suunnittelussa otettiin huomioon myös energiankulutus, jota vähennettiin Ecowec hybridivaihtimella

Jäteveden hukkalämnpö talteen

Kiinteistössä muodostuvat kuumat pesuvedet ja viemärivedet kytkettiin Ecowec hybridivaihtimeen, joka kierrättää jätevesien sisältämän lämmön takaisin kiinteistön käyttöveden lämmitykseen.

Ecowec

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec