Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone

Perinteikäs ja maineikas Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone sijaitsee aivan Lahden kaupungin keskustassa vilkkaan pääkadun varrella. Hotellirakennusta on remontoitu viimeisen päälle lattiasta kattoon, ja Seurahuone valittiin World Luxury Hotel Award -gaalassa vuoden 2015 Euroopan parhaaksi kaupunkihotelliksi. Sokos hotellien toiminnan tavoitteena on olla mahdollisimman ympäristöystävällistä ja käyttää kaikessa toiminnassaan mahdollisimman vähän energiaa. Tämän varmistamiseksi hotelliketju on sitoutunut julkisesti vähentämään liiketoiminnan aiheuttamia päästöjä toiminnassaan.

 

Hotelli on ottanut käyttöön vuoden 2017 lopussa uuden kiinteistön lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen suunnitellun jäteveden lämmön talteenottojärjestelmän. Järjestelmällä lämmitetään kiinteistön lattialämmityksen ja kattosäteilyverkoston vettä sekä lämmintä käyttövettä. Järjestelmän tuottama lämpö vähentää merkittävästi ostettavaa kaukolämmön tarvetta, vaikka kaukolämpöäkin tarvitaan vielä kiinteistössä. Kyseessä olevan hybridilämmityksen ympäristöpäästöt ovat kuitenkin merkittävästi pienemmät kuin pelkällä kaukolämmöllä tuotetulla lämmitysjärjestelmällä.

 

Kiinteistön huollosta vastaavat käyttö- ja huoltohenkilökunta on tyytyväinen jäteveden lämmöntalteenoton vaikutukseen kiinteistön lämmöntuotannossa. Heidän mukaan jätevesi tuottaa paljon lämpöä ja vähentää täten kaukolämmön ostotarvetta. Lämpöpumpulla tuotettu lämpö on edullisempaa kuin kaukolämpö, joten hotellitoiminnan kannattavuus ja kiinteistön käyttökustannukset pienenevät. Järjestelmään on kytketty myös hotellin katolla olevat aurinkokeräimet, joiden tuottoa järjestelmään kytketty lämpöpumppu parantaa entisestään.

Mitä saavutettiin?
Ei hukkalämmölle

Hotelli on ottanut käyttöön vuoden 2017 lopussa uuden kiinteistön lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen suunnitellun jäteveden lämmön talteenottojärjestelmän. Järjestelmällä lämmitetään kiinteistön lattialämmityksen ja kattosäteilyverkoston vettä sekä lämmintä käyttövettä.

Vähemmän kaukolämpöä

Järjestelmän tuottama lämpö vähentää merkittävästi ostettavaa kaukolämmön tarvetta.

Ecowec

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec