Virkistyskylpylä Fontanella, Siilinjärvi

Virkistyskylpylä Fontanella Siilinjärvellä on ensimmäinen kylpylä, johon asennettiin Ecowec-hybridivaihdin jätevesien lämmön talteenottoon. Kylpylässä oli jo aiemmin hyödynnetty suihku- ja allasvesien lämpöä käyttöveden esilämmitykseen lämmön talteenottojärjestelmällä, mutta vanha järjestelmä oli tullut elinkaarensa päähän eikä sitä ollut enää tarkoituksenmukaista korjata.

 

Kylpylän toimitusjohtaja Johanna Lamminaho ja Siilinjärven kunnan talousjohtaja Pekka Takkinen kuitenkin näkivät jätevesien talteenoton merkittävänä kustannussäästönä kylpylän toiminnan kannalta. Kylpyläkiinteistön energiakustannuksista merkittävä osa on sitoutunut lämpimiin suihku- ja allasvesiin, joiden sisältämää lämpöä on kannattavaa kierrättää takaisin kiinteistön ja kylpyläliiketoiminnan hyödyksi.

 

Wasenco Oy toimitti kohteeseen kylpyläkäyttöön suunnitellun Ecowec-hybridivaihtimen vuoden 2015 lopulla, jolla korvattiin vanha järjestelmä.

Mitä saavutettiin?
Lämpö talteen

Kylpyläkiinteistön energiakustannuksista merkittävä osa on sitoutunut lämpimiin suihku- ja allasvesiin, joiden sisältämää lämpöä on kannattavaa kierrättää takaisin kiinteistön ja kylpyläliiketoiminnan hyödyksi.

Pioneeriasemassa

Virkistyskylpylä Fontanella Siilinjärvellä on ensimmäinen kylpylä, johon asennettiin Ecowec-hybridivaihdin jätevesien lämmön talteenottoon.

Ecowec

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec