Ecowec sewerHEAT

Ecowec sewerHEAT -järjestelmä on jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä, jolla kiinteistön jäteveden sisältämä lämpö kierrätetään takaisin kiinteistön ja veden lämmitykseen.

Ota yhteyttä!
Ecowec sewerHEAT jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä

Ecowec sewerHEAT

Ecowec sewerHEAT – jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä

Ecowec sewerHEAT – on jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä, jolla kiinteistön jäteveden sisältämä lämpö kierrätetään takaisin kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen. Järjestelmällä voidaan esimerkiksi vähentää kaukolämmön tarvetta merkittävästi tai vähentää kaivojen määrää maalämpöjärjestelmissä.

 

Ecowec sewerHEAT -järjestelmän toimitussisältö

Ecowec sewerHEAT -jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä sisältää jätevesivaihtimen, lämpöpumpun ja vesivaraajan sekä etävalvontajärjestelmän. Järjestelmän laitteet valitaan ja mitoitetaan kiinteistön lämmöntarpeen mukaan. Järjestelmä toimitetaan yhtenä laitepakettina kytkentäohjeineen, jonka putkiurakoitsija asentaa työmaalla. Laitetoimitukseen sisältyy käyttöönottotuki ja takuuaikainen etäseuranta.

 

Ecowec sewerHEAT on kestävä valinta

Ecowec sewerHEAT -jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä säästää energiakustannuksissa ollen samalla askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ecowecin visio on luoda ratkaisuja, jotka hyödyttävät sekä asiakkaita että ympäristöä. Ecowec sewerHEAT -järjestelmä on esimerkki tästä visiosta käytännössä: se on investointi paitsi säästöihin, myös puhtaampaan ja vihreämpään tulevaisuuteen.

 

Esite

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec