Usein kysyttyä

Alta löydät useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia liittyen Ecowec-hybridivaihtimiin.

OTA YHTEYTTÄ
Ecowec

Yleistä

Mikä on Ecowec-hybridivaihdin?

Ecowec-hybridivaihdin on huoltovapaa putkilämmönvaihdin likaisille jätevesille. Sen kautta voidaan ottaa talteen lämpöä jätevedestä, wc-vesistä, pesuvesistä, poistoilmasta, lauhdelämmöstä, höyryistä, järvi- ja merivedestä sekä auringosta.

Miksi jätevettä pitäisi kierrättää?

Lämmin jätevesi sisältää paljon energiaa, jota kierrättämällä voidaan vähentää merkittävästi uuden ostoenergian hankintaa ja vähentää kiinteistön ympäristöpäästöjä.

Kuinka paljon kiinteistössä hukataan energiaa jäteveden muodossa viemäriin?

Uuden kerrostalon ja uimahallin koko lämmityksen kustannuksista menee viemäriin jopa yli 50 %, jos kiinteistössä ei ole jäteveden lämmön talteenottojärjestelmää. Vanhoissa kiinteistöissä saman vesimäärän osuus on 20–30 % koko lämmityksen osuudesta.

Kuinka paljon jätevedessä on energiaa?

Jätevesi sisältää paljon energiaa, koska veden lämmitys vaatii paljon energiaa. Yhden vesikuution lämmittäminen 8 °C -> 58 °C tarvitsee 58 kWh energiaa. Esimerkiksi yksi lämmin suihku (16 000 W) kuluttaa vastaavan määrän energiaa kuin 400 (40 W) hehkulamppua tai 4000 (4 W) led-lamppua.

Kuinka paljon jätevedestä voidaan saada energiaa talteen?

Asuinkiinteistöissä, hotelleissa ja uimahalleissa jätevedestä voidaan ottaa talteen jopa 90 %.

Kuinka paljon rahaa voidaan säästää jäteveden lämmön talteenottojärjestelmällä?

100 asunnon kohteessa jätevedestä voidaan saada säästöä noin 20 000 €/vuosi. Teollisuusprosesseissa voidaan säästää jopa satoja tuhansia euroja vuodessa.

Mikä on jäteveden keskimääräinen lämpötila kiinteistöissä?

Jäteveden keskimääräinen lämpötila kiinteistöjen sekaviemäröinnissä (pesu- ja wc-vedet yhdessä) on noin 25  ֯C, joka sisältää lämpimät pesuvedet (30–60  ֯C) ja wc-vedet (10–20  ֯C). Uimahalleissa jäteveden keskimäärinen lämpötila on noin 30–35  ֯C ja teollisuusprosesseissa 10–100  ֯C.

Kuinka kylmäksi jätevesi voidaan jäähdyttää?

Jätevedestä voidaan ottaa talteen lähes kaikki lämpö, jolloin jätevesi voidaan jäähdyttää noin 5–10-asteiseksi ennen sen poistumista kiinteistöstä.

Soveltuuko Ecowec-hybridivaihdin myös vanhoihin kiinteistöihin?

Kyllä. Ecowec-hybridivaihtimia on asennettu useisiin vanhoihin kiinteistöihin, mutta aina se ei ole järkevää tai kannattavaa.

Missä Ecowec-hybridivaihtimet valmistetaan?

Ecowec-hybridivaihtimet valmistetaan Suomessa useamman metalliyrityksen toimesta. Yrityksellämme on myös omaa valmistusta, jota lisätään myynnin ja hankkeiden määrän kasvaessa.

Mikä on Ecowec-hybridivaihtimen markkina-alue?

Ecowec-hybridivaihdin soveltuu parhaiten kylmien ilmastojen alueelle, jossa kiinteistöt tarvitsevat paljon lämmitystä ja uusiutuvaa aurinkoenergiaa on saatavissa talviaikana vain vähän. Ecowec-hybridivaihdin soveltuu myös lämpimien ilmastojen alueille, sillä siihen voidaan varastoida kylmää, jota taas voidaan käyttää kiinteistöjen viilennykseen.

Kuinka kauan Ecowec-hybridivaihtimia on ollut markkinoilla?

Ecowec-hybridivaihtimia on valmistettu ja myyty Suomessa jo vuodesta 2014 alkaen. Ecowec-hybridivaihdin on tunnettu markkinajohtaja huoltovapaissa jätevesivaihtimissa.

Ketkä ostavat ja käyttävät Ecowec-hybridivaihtimia?

Suomessa isot kunnalliset ja yksityiset kiinteistöomistajat, rakennuttajat, rakennusliikkeet sekä taloyhtiöt käyttävät Ecowec-hybridivaihtimia useissa kohteissa.

Millaisia kokemuksia Ecowec-hybridivaihtimista on saatu?

Ecowec-hybridivaihtimia on asennettu useisiin kymmeniin kohteisiin: kerrostaloihin, hotelleihin, kylpylöihin, uimahalleihin, sairaaloihin sekä teollisuuteen mm. meijerilaitokseen, paperitehtaaseen ja panimoon. Kokemuksia jäteveden lämmöntalteenotosta on kertynyt jo noin 10 vuoden ajalta ja niiden perusteella Ecowec-hybridivaihdin on kannattava ja huoltovapaa järjestelmä.

TUOTEOMINAISUUDET

Mitä Ecowec-hybridivaihdin tekee?

Sen avulla voidaan ottaa talteen jäteveden lämpöä ja kierrättää se takaisin kiinteistön ja käyttöveden lämmittämiseen.

Mihin kiinteistöihin Ecowec-hybridivaihdin soveltuu?

Ecowec-hybridivaihdin soveltuu kerrostaloihin, hotelleihin, sairaaloihin, kylpylöihin, uimahalleihin ja teollisuuteen.

Mihin Ecowec-hybridivaihtimet on suunniteltu?

Ecowec-hybridivaihtimet ovat suunniteltu kerrostalojen, hotellien, sairaaloiden ja uimahallien jäteveden lämmön talteenottoon sekä teollisuudessa prosessinesteiden ja höyrylauhteen kierrättämiseen.

Onko olemassa erilaisia Ecowec-hybridivaihtimia eri käyttötarkoituksiin?

Ecowec-hybridivaihtimia löytyy eri käyttökohteisiin:

  • Kiinteistövaihtimet asuinkiinteistöihin
  • Kylpylävaihtimet uimahalleihin ja kylpylöihin
  • Teollisuusvaihtimet teollisuuden prosesseihin ja höyryille
Voiko Ecowec-hybridivaihtimen tuottoa ja säästöä mitata?

Kyllä, Ecowec-hybridivaihtimen tehoa ja tuottoa voidaan mitata mm. Ecowec-etäseurantajärjestelmällä, joka voidaan tilata Ecowec-hybridivaihtimen toimitukseen. Etäseurantajärjestelmän avulla saadaan tietoa Ecowec-hybridivaihtimen ja lämpöpumpun toiminnasta reaaliaikaisesti. Näiden tietojen avulla järjestelmää voidaan myös säätää ja optimoida.

Kuinka paljon rahaa voidaan säästää Ecowec-hybridivaihtimella?

100 asunnon kohteessa Ecowec-hybridivaihtimilla voidaan saada säästöä noin 20 000 €/vuosi. Teollisuudessa Ecowec-hybridivaihtimilla voidaan säästää satoja tuhansia euroja vuodessa.

Mitä eroa on Ecowec-hybridivaihtimella ja perinteisellä lämmönvaihtimella?

Ecowec-hybridivaihdin pystyy ottamaan lämpöä talteen erilaisista jätevesistä ja useammasta lämmönlähteestä samanaikaisesti, kun perinteinen lämmönvaihdin soveltuu vain yhdelle jätevedelle tai lämmönlähteelle.

Tarvitseeko Ecowec-hybridivaihdin lämpöpumpun toimiakseen?

Ei tarvitse, mutta suosittelemme aina Ecowec-hybridivaihtimen kytkentää lämpöpumppuun, koska se on 4–5 kertaa tehokkaampi kuin passiivinen kytkentä ilman lämpöpumppua. Kuumien höyryjen lämmön talteenotossa ei välttämättä tarvitse lämpöpumppua.

Tarvitseeko Ecowec-hybridivaihdin huoltoa?

Ei tarvitse. Laitesuunnittelun lähtökohtana on ollut huoltovapaus, joten Ecowec-hybridivaihtimia ei tarvitse puhdistaa eikä niissä ole huoltoa vaativia osia.

Käyttääkö Ecowec-hybridivaihdin sähköä?

Ei käytä. Sähkönkulutus muodostuu mahdollisen jätevesipumppaamon ja lämpöpumpun toiminnasta.

Mille jätevesille Ecowec-hybridivaihdin soveltuu?

Ecowec-hybridivaihdin soveltuu likaisille ja myös kiintoaineksia sisältäville jätevesille ja prosesseihin ilman jäteveden suodattamista tai puhdistamista.

Sopiiko Ecowec-hybridivaihdin myös wc-vesille?

Jätevedet voivat sisältää siis kiintoaineksia, kuten ruokajätettä, hiuksia, paperia tai wc-vesiä.

Sopiiko Ecowec-hybridivaihdin teollisuuteen?

Teollisuudessa mm. jäteveden puhdistamoilla puhdistamaton jätevesi, panimoissa mäskivedet, teollisuuspesuloiden pesuvedet ja lähes kaikki prosessinesteet soveltuvat ohjattavaksi suoraan Ecowec-hybridivaihtimille ilman suodatuksia tai puhdistuksia.

Mikä on Ecowec-hybridivaihtimen takaisinmaksuaika?

Ecowec-hybridivaihtimien takaisinmaksuaika asuinkäytössä on 5–10 vuotta, hotelleissa, sairaaloissa ja uimahalleissa 2–5 vuotta ja teollisuudessa 0,1–2 vuotta. Takaisinmaksuaika riippuu paljon kohteen jäteveden ja ostoenergian hinnasta.

Voidaanko jäteveden lämpötilaa mitata Ecowec-hybridivaihtimessa?

Ecowec-hybridivaihtimella voidaan mitata tulevan ja poistuvan jäteveden lämpöä. Lisäksi voidaan mitata lämpöpumpun keruuliuoksen tulevaa ja poistuvaa lämpötilaa ja jätevedestä kerättävän energian tehoa ja tuottoa.

Voidaanko Ecowec-hybridivaihtimen tehoa säätää?

Kyllä, jätevedestä saatavaa lämpötehoa voidaan säätää mm. lämpöpumpun asetuksilla.

Minkä kokoisiin kiinteistöihin Ecowec-mallisto on suunniteltu?

Pienin Ecowec-hybridivaihdin on suunniteltu noin 10–30 asunnon kohteisiin ja isoimmat Ecowec-hybridivaihtimet noin 40–60 asunnon kohteisiin. Useampi Ecowec voidaan kytkeä samaan järjestelmään, jos kiinteistössä on enemmän asuntoja ja asukkaita.

Soveltuuko Ecowec-hybridivaihtimet pientaloihin?

Pienimmät Ecowec-hybridivaihtimet soveltuvat pientaloihin, mutta niiden takaisinmaksuaika kasvaa hyvin pitkäksi, koska jäteveden määrät ovat pienet. Tästä syystä niitä ei varsinaisesti suositella pientaloihin.

Mikä on Ecowec-hybridivaihtimen käyttöikä?

Ecowec-hybridivaihtimien käyttöikä on jopa 100 vuotta normaaleissa asuin- ja hotellikiinteistöissä. Uimahalleissa ja teollisuudessa jätevedet ja höyryt saattavat sisältää syövyttävimpiä ja aggressiiviisia nesteitä, jolloin Ecowec-hybridivaihtimet valmistetaan vahvemmista ja korroosiovapaista materiaaleista, jotta laitteiden käyttöikä saadaan jopa 50 vuoteen.

HYÖDYT

Mitä hyötyä Ecowec-hybridivaihtimesta on?

Se parantaa lämmitys- ja lto-järjestelmien hyötysuhdetta ja tehoa. Samalla se vähentää lämmitysjärjestelmien energiankulutusta ja säästää kiinteistöjen energiakustannuksia

Miten Ecowec-hybridivaihdin parantaa kaukolämpöjärjestelmää?

Ecowec-hybridivaihtimen avulla voidaan vähentää jopa 50 % kaukolämmön kulutusta kiinteistössä.

Miten Ecowec-hybridivaihdin parantaa maalämpöjärjestelmää?

Ecowec-hybridivaihtimen avulla voidaan korvata noin 1/3 tarvittavista maalämpökaivoista ja lisäksi se parantaa lämpöpumpun tehoa, tuottoa ja hyötysuhdetta.

Miten Ecowec-hybridivaihdin parantaa energiapaalujärjestelmää?

Ecowec-hybridivaihtimen avulla voidaan korvata noin 1/3 tarvittavista energiapaaluista ja lisäksi se parantaa lämpöpumpun tehoa, tuottoa ja hyötysuhdetta.

Miten Ecowec-hybridivaihdin parantaa poistoilman lto-järjestelmää?

Ecowec-hybridivaihdin lisää poistoilman lto-järjestelmän tehoa, tuottoa ja hyötysuhdetta, jolloin esim. kaukolämmön kulutus vähenee enemmän kuin pelkällä poistoilman lto-järjestelmällä.

Miten Ecowec-hybridivaihdin parantaa teollisuuden prosessia?

Ecowec-hybridivaihtimen avulla teollisuusprosessien. höyryjen ja jätevesien lämpöä voidaan siirtää takaisin prosessin alkupäähän tai kiinteistöjen lämmitykseen, jolla säästetään merkittävästi uuden ostoenergian hankinnassa.

HANKINTA-, KÄYTTÖ- JA HUOLTOKUSTANNUKSET

Paljonko Ecowec-hybridivaihtimet maksavat?

Ecowec-hybridivaihtimien hinnat löytyvät Tuotteet-sivulta.

Miten Ecowec-hybridivaihtimen voi hankkia?

Ottamalla meihin yhteyttä! Ecowec-hybridivaihtimen voi hankkia ostamalla, osamaksulla tai leasing-sopimuksella. Tarjoamme Ecowec-hybridivaihtimia myös urakointiliikkeille ja energiaratkaisuja tarjoaville yrityksille. Osamaksu- ja leasing-sopimukset ovat suunnattu loppuasiakkaille eli yleensä kiinteistön omistajille.

Mitkä ovat Ecowec-järjestelmän kokonaiskustannukset?

Ecowec-hybridivaihtimen lisäksi järjestelmälle tulee hankkia LVI-suunnitelmat, asennustyöt sekä käyttöönotto. Hankintakustannuksia tulee vähemmän, jos kiinteistössä on jo tai siihen on tulossa maalämpöpumppu tai poistoilmalämpöpumppu rakentamisen tai saneerauksen yhteydessä. Muussa tapauksessa lämpöpumppu ja varaajat tulee hankkia erikseen Ecowec-hybridivaihtimen lisäksi.

 

Mitkä ovat Ecowec-hybridivaihtimen käyttökustannukset?

Ecowec-hybridivaihdin on huoltovapaa lämmönvaihdin ja se ei itsessään käytä sähköä.

Mitkä ovat Ecowec-hybridivaihtimen huoltokustannukset?

Ecowec-hybridivaihtimille ei ole määritelty huolto-ohjelmaa, sillä laitteet ovat suunniteltu huoltovapaiksi. Tästä syystä niillä ei ole varsinaisia huoltokustannuksia.

Käyttääkö Ecowec-hybridivaihdin sähköä?

Ei käytä sähköä. Sähkönkulutus muodostuu mahdollisen jätevesipumppaamon ja lämpöpumpun toiminnasta.

Kuinka paljon jätevesipumppaamo kuluttaa sähköä?

Jätevesipumppaamo kuluttaa noin 1–2 % sähköä verrattuna Ecowec-hybridivaihtimen tuottamaan lämpöenergiamäärään.

Mitä muita käyttökustannuksia Ecowec-järjestelmässä on?

Ecowec-järjestelmän käyttökustannukset muodostuvat lämpöpumpun ja mahdollisen jätevesipumppaamon käyttösähköstä ja näiden laitteiden huoltokäynneistä.

SUUNNITTELU JA ASENNUS

Millaisen tilan Ecowec-hybridivaihdin vaatii?

Ecowec-hybridivaihtimia löytyy 3 eri kokoa, joista voidaan valita sopivan kokoinen vaihtoehto tilavarausten ja haalausreittien mukaisesti. Tilan tulisi olla vähintään puolilämmin, jotta hybridivaihtimen sisällä oleva jätevesi ei pääse jäätymään talvella. Lattian tulee kestää noin 1500 kg pistekuorman yhden neliön alueella.

Mihin Ecowec-hybridivaihdin asennetaan?

Ecowec-hybridivaihdin asennetaan lähelle kiinteistöstä poistuvaa pääviemäriä, jotta siitä saadaan mahdollisimman paljon jätevettä ohjattua lämmön talteenottoon. Yleensä Ecowec-hybridivaihdin sijoitetaan pohjakerrokseen, lämmönjakohuoneeseen tai ryömintätilaan, jonka lähellä pääviemäri kulkee. Ecowec voi siis sijaita kaukanakin lämpöpumpusta, joka kerää jäteveden lämmön lämmönkeruuliuokseen pitkänkin matkan päästä.

Kuinka monta Ecowec-hybridivaihdinta tarvitaan?

Ecowec-hybridivaihtimien määrä lasketaan kiinteistön ja jäteveden määrän mukaan. Määrään vaikuttaa myös käytössä olevat tilavaraukset ja haluttu järjestelmän hyötysuhde.

Miten lämpöpumpun mitoitus lasketaan?

Lämpöpumpun mitoituksessa otetaan huomioon Ecowec-hybridivaihtimista saatava keskimääräinen lämpöteho, jonka pitää vastata lämpöpumpun maksimijäähdytystehoa tai jäähdytystehon lisäystä esim. maalämpö- tai poistoilman lto-järjestelmän yhteydessä.

Miten jätevesi saadaan Ecowec-hybridivaihtimeen, jos pääviemäri kulkee pohjalaatan alla?

Pääviemäriin tulee asentaa jätevesipumppaamo, joko talon alle tai talon ulkopuolelle, josta jätevedet voidaan pumpata paineviemäröintinä Ecowec-hybridivaihtimeen. Lämmön talteenoton jälkeen jäähtynyt jätevesi ohjataan jätevesipumppaamon ohi takaisin pääviemäriin.

Kuka suunnittelee Ecowec-hybridivaihtimen kiinteistöön?

Suunnittelusta vastaa yleensä LVI-alaan perehtyneet suunnittelutoimistot tai lämpöpumppujärjestelmiä tarjoavat yritykset. Voimme myös tarjota omaa osaamistamme tai verkostoamme, jos teillä ei ole sopivia yhteistyökumppaneita tiedossa.

 

Kuka vastaa tuotteiden asennuksesta?

Ecowecin voi asentaa paikallinen LVI-urakointia tarjoava putkiyritys, jolla on osaamista mm. maalämpö- tai poistoilmalämpöpumppujen asennuksista. Voimme myös tarjota omaa osaamistamme tai verkostoamme, jos teillä ei ole sopivia yhteistyökumppaneita tiedossa.

KÄYTTÖÖNOTTO, HUOLTO JA OPTIMOINTI

Kuka ottaa Ecowec-järjestelmän käyttöön?

Yleensä käyttöönoton tekee asennuksesta vastaava asennus- tai urakointiliike, mutta me tarjoamme myös käyttöönottopalvelua lämpöpumppujen osalta.

Kuka huoltaa laitteet?

Ecowec-hybridivaihdin ei itsessään tarvitse huoltoa, mutta me tarjoamme itse toimittamillemme järjestelmille huoltosopimuksia, joissa varmistetaan järjestelmien toiminta.

Kuka optimoi järjestelmän toimintaa?

Tarjoamme itse toimittamiimme järjestelmiin optimointipalvelua, jolla järjestelmästä saadaan paras mahdollinen hyöty energian säästön osalta.

Miten Ecowec-hybridivaihdinta voidaan korjata?

Ecowec-hybridivaihtimet valmistetaan ruostumattomasta teräksestä, joten niiden käyttöikä on jopa 100 vuotta. Ecowec-hybridivaihtimia voidaan korjata hitsaamalla, jos ne rikkoutuvat kuljetuksen tai asennuksen aikana.

Miten Ecowec-hybridivaihdin voidaan hävittää ja kierrättää?

Ecowec-hybridivaihdin voidaan hävittää toimittamalla se metallikierrätykseen, joka maksaa siitä ruostumattoman teräksen mukaisen korvauksen. Tämän jälkeen Ecowec-hybridivaihdin voidaan sulattaa ja kierrättää uusiokäyttöön.