Energiatehokkaampi maalämpöjärjestelmä

Maalämpöjärjestelmän hyötysuhdetta voidaan parantaa lisäämällä mukaan Ecowec® -hybridivaihdin, joka nostaa maalämpöliuoksen lämpötilaa, parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta sekä vähentää lämpöpumpun sähkönkulutusta. Ecowec® -hybridivaihdin pystyy korvaamaan usean maalämpökaivon, joten maalämpöjärjestelmä voidaan asentaa myös pienelle tontille.

 

Lämmönvaihtimen voi lisätä perinteiseen maalämpöjärjestelmään sekä rakennus- että saneerausvaiheessa. Ecowec® -hybridivaihdin ei sovellu yksittäisiin omakotitaloihin vaan on suurempien kiinteistöjen ratkaisu.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec
Korvaa maalämpökaivoja

Ecowec-hybridivaihdin voi korvata useamman maalämpökaivon. Tällöin maalämpöjärjestelmä saadaan soveltumaan myös sellaisille tonteille, joihin riittävän määrän maalämpökaivojen poraaminen ei olisi mahdollista. Maalämpöjärjestelmän kokonaisinvestointi ei silti kasva, vaikka järjestelmästä tulee samalla energiatehokkaampi.

Paranna hyötysuhdetta

Ecowec-hybridivaihdin nostaa lämmönkeruunesteen lämpötilaa, jolloin lämpöpumpun sähkönkulutus pienenee ja lämpöpumpun hyötysuhde kasvaa. Lämmönvaihdin myös parantaa maalämpöpumpun tehoa ja tuottoa. Maalämpöjärjestelmä voidaan helpommin mitoittaa täysmitoitetuksi, kun se saa lämpöä sekä maasta että jätevedestä. Näin maalämpöjärjestelmä ei käytä suoraa sähköä lämmitykseen kovimpien käyttöjaksojen aikana, joka säästää jälleen lämmityskustannuksia.

Lataa maalämpökaivoja

Ecowec-hybridivaihtimen kautta maalämpökaivoja voidaan ladata kesäaikaan jäteveden lämmöllä. Maalämpökaivojen lataaminen jäteveden hukkalämmöllä kesäaikana parantaa maalämpökentän toimintaa talviaikaan ja parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta.

Kytkentämalli ja periaate

Ecowec-hybridivaihdin voidaan kytkeä maalämpöjärjestelmiin, jolloin sillä voidaan korvata osa maalämpökaivoista, parantaa lämmitysjärjestelmän tehoa, tuottoa ja hyötysuhdetta sekä ladata kesäaikana jäteveden lämpöä maalämpökaivoihin.

 

Maalämpökohteissa patentoidulla menetelmällä on mahdollista pienentää maalämpökaivojen määrää noin 20-30 %. Jo toteutetuissa maalämpökohteissa Ecowec-hybridivaihdin voidaan liittää maalämpöjärjestelmään, jolloin se vähentää maalämpöpumpun sähkön kulutusta sekä parantaa maalämpöpumpun hyötysuhdetta.

 

Hybridivaihdin ja maalämpöjärjestelmän lämpöpumppu kytketään toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla. Lämpöpumpun keruuliuos menee ensin maalämpökaivoihin ja maalämpökaivoista palaava keruuliuos kiertää vielä Ecowec-hybridivaihtimen kautta ennen palaamistaan takaisin lämpöpumpulle. Järjestelmä on patentoitu.

Ecowec

Maalämpö ja jäteveden lämmön talteenotto käytössä

Ecowec

Pohjolankatu 18-20, Tampere

Kaksisuuntainen kaukolämpökohde.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Niiralan Kulma

Kuopion kaupungin omistaman Niiralan Kulma Oy:n tavoitteena on rakennuttaa ja vuokrata erittäin energiatehokkaita A-energialuokan asuinrakennuksia, joiden käytönaikainen energiakulutus ja ympäristövaikutus ovat mahdollisimman pieniä sekä käyttökustannukset mahdollisimman edullisia. Käytössä on hybridijärjestelmä, joka sisältää kaukolämpöjärjestelmän lisäksi osatehoisen maalämpöjärjestelmän, jonka toimintaa tehostetaan jäteveden lämmön talteenotolla ja keskitetyllä tuloilman viilennyksellä.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Seinäjoen keskussairaala

Seinäjoen keskussairaalaan suunnittelussa otettiin huomioon myös energiankulutus, jota vähennettiin Ecowec hybridivaihtimella.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Lehtiojan palvelukeskus

Lehtiojan palvelukeskus Lahdessa on alueellisen hyvinvointikuntayhtiön omistama vanhusten palvelukeskus. Kiinteistön omistaa Lahden Talot Oy, joka on kaupungin omistama vuokrakiinteistöyhtiö. Kiinteistön lämmitystä tuottaa maalämpöjärjestelmä, jonka tuotto on hetkittäin hieman rajallinen suhteessa kiinteistön tarpeisiin. Maalämpökaivojen määrä on hieman pieni kiinteistön kovaan energiakulutuksen verrattuna, jonka takia kiinteistöön asennettiin Ecowec hybridivaihdin.

LUE LISÄÄ