Energiatehokkaampi maalämpöjärjestelmä

Maalämpöjärjestelmä voidaan suunnitella entistä energiatehokkaammaksi lisäämällä Ecowec -hybridivaihdin, joka nostaa maalämpöliuoksen lämpötilaa, parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta sekä vähentää lämpöpumpun sähkönkulutusta.

 

Ecowec-hybridivaihdin pystyy korvaamaan usean maalämpökaivon, joten maalämpöjärjestelmä voidaan asentaa myös pienelle tontille.

 

KYSY TARKEMMIN
Ecowec
Korvaa maalämpökaivoja

Ecowec-hybridivaihdin voi korvata useamman maalämpökaivon. Tällöin maalämpöjärjestelmä saadaan soveltumaan myös sellaisille tonteille, joihin riittävän määrän maalämpökaivojen poraaminen ei olisi mahdollista. Maalämpöjärjestelmän kokonaisinvestointi ei silti kasva, vaikka järjestelmästä tulee samalla energiatehokkaampi.

Paranna hyötysuhdetta

Ecowec-hybridivaihdin nostaa lämmönkeruunesteen lämpötilaa, jolloin lämpöpumpun sähkönkulutus pienenee ja lämpöpumpun hyötysuhde kasvaa. Lämmönvaihdin myös parantaa maalämpöpumpun tehoa ja tuottoa. Maalämpöjärjestelmä voidaan helpommin mitoittaa täysmitoitetuksi, kun se saa lämpöä sekä maasta että jätevedestä.

Lataa maalämpökaivoja

Ecowec-hybridivaihtimen kautta maalämpökaivoja voidaan ladata kesäaikaan jäteveden lämmöllä. Maalämpökaivojen lataaminen jäteveden hukkalämmöllä kesäaikana parantaa maalämpökentän toimintaa talviaikaan ja parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta.

Kytkentämalli ja periaate

Ecowec-hybridivaihdin voidaan kytkeä maalämpöjärjestelmiin, jolloin sillä voidaan korvata osa maalämpökaivoista, parantaa lämmitysjärjestelmän tehoa, tuottoa ja hyötysuhdetta sekä ladata kesäaikana jäteveden lämpöä maalämpökaivoihin.

 

Maalämpökohteissa Ecowec-hybridivaihtimella on mahdollista pienentää maalämpökaivojen määrää noin 20-30 %. Jo toteutetuissa maalämpökohteissa Ecowec-hybridivaihdin voidaan liittää maalämpöjärjestelmään, jolloin se vähentää maalämpöpumpun sähkön kulutusta sekä parantaa maalämpöpumpun hyötysuhdetta.

 

Hybridivaihdin ja maalämpöjärjestelmän lämpöpumppu kytketään toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla. Lämpöpumpun keruuliuos menee ensin maalämpökaivoihin ja maalämpökaivoista palaava keruuliuos kiertää vielä Ecowec-hybridivaihtimen kautta ennen palaamistaan takaisin lämpöpumpulle.

 

Maalämpöjärjestelmän hinnan kehitys

Maalämpö on noussut suosituksi lämmitysmuodoksi sen ympäristöystävällisyyden ja energiatehokkuuden ansiosta. Maalämmön hinta on kuitenkin ollut nousussa, mikä johtuu lisääntyneestä kiinnostuksesta maalämpöä kohtaan ja investointikustannuksien inflation lisääntymisestä. Tämä on saanut kiinteistöjen omistajat ja rakennusalan ammattilaiset etsimään kustannustehokkaampia ratkaisuja maalämpöjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Lisää tehokkuutta maalämpöjärjestelmiin

Ecowec-hybridivaihdin tarjoaa innovatiivisen ratkaisun maalämpöjärjestelmien tehostamiseen. Jäteveden lämmön kierrättäminen nostaa lämmönkeruunesteen lämpötilaa, mikä parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta ja vähentää sähkönkulutusta.

 

Ecowec-hybridivaihdin mahdollistaa myös maalämpökaivojen määrän vähentämisen, mikä pienentää maalämpöjärjestelmän kokonaisinvestointia ja tekee järjestelmästä energiatehokkaamman.

 

Maalämpökaivojen vähentäminen ja lataus kesäaikana

Ecowec-hybridivaihtimen käyttöönotto maalämpöjärjestelmissä vähentää tarvittavien maalämpökaivojen määrää noin 20-30 %. Tämä tarkoittaa, että maalämpöjärjestelmä voidaan asentaa myös pienemmille tonteille, joilla perinteisen maalämpökaivojen poraaminen ei olisi mahdollista. Ecowec-hybridivaihdin parantaa lisäksi maalämpökaivojen toimintaa, kun jäteveden hukkalämpöä voidaan ladata kesäaikana maalämpökaivoihin.

 

Ecowec-hybridivaihtimen hyödyt maalämpöjärjestelmissä

Ecowec-hybridivaihdin on merkittävä askel kohti energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä maalämpöjärjestelmiä. Sen avulla voidaan parantaa maalämpöjärjestelmien hyötysuhdetta, vähentää sähkönkulutusta ja pienentää maalämpökaivojen tarvetta. Tämä innovaatio ei ainoastaan säästä investointikustannuksia, vaan myös vähentää lämmityskustannuksia vuosia eteenpäin.

 

Ota Yhteyttä Ecowec-tiimiin

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Ecowec voi auttaa sinua parantamaan maalämpöjärjestelmän toimintaa ja säästämään lämmityskustannuksissa, ota yhteyttä Ecowec-tiimiin. Heidän asiantuntijansa ovat valmiita auttamaan sinua löytämään parhaan ratkaisun kiinteistösi lämmitystarpeisiin. Yhteystiedot löydät täältä.

Ecowec maalämpö

Maalämpö ja jäteveden lämmön talteenotto käytössä

Ecowec

Pohjolankatu 18-20, Tampere

Kaksisuuntainen kaukolämpökohde.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Niiralan Kulma

Kuopion kaupungin omistaman Niiralan Kulma Oy:n tavoitteena on rakennuttaa ja vuokrata erittäin energiatehokkaita A-energialuokan asuinrakennuksia, joiden käytönaikainen energiakulutus ja ympäristövaikutus ovat mahdollisimman pieniä sekä käyttökustannukset mahdollisimman edullisia. Käytössä on hybridijärjestelmä, joka sisältää kaukolämpöjärjestelmän lisäksi osatehoisen maalämpöjärjestelmän, jonka toimintaa tehostetaan jäteveden lämmön talteenotolla ja keskitetyllä tuloilman viilennyksellä.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Lehtiojan palvelukeskus

Lehtiojan palvelukeskus Lahdessa on alueellisen hyvinvointikuntayhtiön omistama vanhusten palvelukeskus. Kiinteistön omistaa Lahden Talot Oy, joka on kaupungin omistama vuokrakiinteistöyhtiö. Kiinteistön lämmitystä tuottaa maalämpöjärjestelmä, jonka tuotto on hetkittäin hieman rajallinen suhteessa kiinteistön tarpeisiin. Maalämpökaivojen määrä on hieman pieni kiinteistön kovaan energiakulutuksen verrattuna, jonka takia kiinteistöön asennettiin Ecowec hybridivaihdin.

LUE LISÄÄ