Energiaratkaisut

Lämmön talteenotto onnistuu viemärivesien lisäksi myös allasvesistä, prosessinesteistä, höyryistä sekä lauhteista. Ecowec-hybridivaihtimet soveltuvat kaikkiin kiinteistöihin ja lämmitysjärjestelmiin.

 

Kotimaiset Ecowec-tuotteet ja energiaratkaisut ovat patentoituja, joilla voitte säästää energiaa, ympäristöä ja rahaa.

OTA YHTEYTTÄ
Ecowec

Ecowec® ratkaisut

Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta.

LUE LISÄÄ
Passiivinen LTO-järjestelmä

Hybridivaihdin voidaan kytkeä mm. teollisuusprosessien tai höyrylinjojen hukkalämmön talteenottoon itsenäisinä laitteina. Hukkalämmöt siirretään joko itse prosessiin tai kiinteistön lämmitykseen passiivisesti ja jopa ilman sähkönkulutusta.

LUE LISÄÄ
Lämpöpumppu­järjestelmä

Hybridivaihdin kytketään lämpöpumppuun, joka kerää ja kierrättää jätevedessä tai prosessissa hukattavan energian takaisin kiinteistön tai teollisuusprosessin käyttöön, ja vähentää näin uuden ostoenergian tarvetta. Lämpöpumppu tehostaa lämmön talteenottoa ja laajentaa käyttökohteiden määrää nostamalla kierrätetyn energian haluttuun lämpötilatasoon.

LUE LISÄÄ
Energia­tehokkaampi energia­paalujärjestelmä

Kiinteistöjen energiapaalujärjestelmän tehoa ja tuottoa sekä hyötysuhdetta voidaan kasvattaa lisäämällä Ecowec-hybridivaihdin järjestelmän yhteyteen. Lisäksi sillä voidaan korvata useita kymmeniä energiapaaluja, jolloin investoinnista huolimatta järjestelmän kokonaiskustannukset eivät nouse.

LUE LISÄÄ
Energia­tehokkaampi maalämpö­järjestelmä

Maalämpöjärjestelmien hyötysuhdetta voidaan parantaa lisäämällä Ecowec-hybridivaihdin, joka nostaa maalämpöliuoksen lämpötilaa, parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta sekä vähentää lämpöpumpun sähkönkulutusta. Hybridivaihdin pystyy korvaamaan usean maalämpökaivon, joten maalämpöjärjestelmä voidaan asentaa myös pienelle tontille.

LUE LISÄÄ
Energia­tehokkaampi kauko­lämpö

Kaukolämpöjärjestelmän ostoenergiaa voidaan vähentää uusissa kerrostaloissa jopa 50 %, kun jäteveden lämpö kierrätetään takaisin kiinteistön ja kuuman veden lämmitykseen. Hybridivaihdin kytketään kaukolämpökiinteistössä lämpöpumppuun, joka vähentää kaukolämmön huipputehoa ja ostoenergian tarvetta.

LUE LISÄÄ
Energia­tehokkaampi poistoilman LTO-järjestelmä

Poistoilmalämpöpumpun energiantuottoa, tehoa ja hyötysuhdetta voidaan kasvattaa lisäämällä hybridivaihdin järjestelmän yhteyteen. Yhdistämällä kaksi hukkalämmönlähdettä voidaan vähentää kiinteistön päälämmitysjärjestelmän, esim. kaukolämmön, maakaasun tai öljylämmityksen ostoenergiaa.

LUE LISÄÄ