Lämpöpumppujärjestelmä

Ecowec® -hybridivaihdin kytketään lämpöpumppuun, joka kerää ja kierrättää jätevedessä tai prosessissa hukattavan energian takaisin kiinteistön tai teollisuusprosessin käyttöön, ja vähentää näin uuden ostoenergian tarvetta. Lämpöpumppu tehostaa lämmön talteenottoa ja laajentaa käyttökohteiden määrää nostamalla kierrätetyn energian haluttuun lämpötilatasoon.

Ecowec
Säästä energiaa

Ecowec-hybridivaihtimen avulla jäteveden lämpöä voidaan varastoida vesivaraajaan. Kiinteistöjen ja prosessien energiakustannukset pienenevät, kun suurin osa kiinteistön ja/tai käyttöveden lämmityksestä korvataan jäteveden hukkalämmöllä.

Helpota rakennusluvan saantia

Lämpöpumpulla voidaan nostaa talteen otetun jäteveden lämpö halutulle lämpötilatasolle. Kiinteistön energialuokitus paranee, joka helpottaa rakennusluvan saantia sekä vähentää käytönaikaisia energiakustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä.

Vähennä hiilidioksidipäästöjä

Ecowec-hybridivaihtimen avulla kiinteistöt ja teollisuusprosessit voivat muuttua jopa energiapositiivisiksi, kun jäteveden lämpö kierrätetään takaisin hyötykäyttöön.

Kytkentämalli ja periaate

Kytkemällä Ecowec-hybridivaihdin lämpöpumppuun, jäteveden lämpöä saadaan talteen 3–5 kertaa tehokkaammin kuin passiivisella LTO-järjestelmällä. Ecowec-hybridivaihtimen lämpötila voidaan laskea lähelle 0 °C:tta tai jopa sen alle, jolloin jäteveden lämpöä saadaan talteen myös matalalämpöisistä jätevesistä, kun jäteveden ja lämmönkeruunesteen lämpötilaero suurenee. Jäteveden sisältävän lämmön kierrättäminen ja hyödyntäminen helpottuu, joka luo lisää mahdollisuuksia energiakustannusten pienentämiseen.

 

Lämpöpumpulla voidaan nostaa talteen otetun jäteveden lämpö halutulle lämpötilatasolle. Lämpöpumpulla voidaan tuottaa lämpimämpää vettä kuin mitä itse jätevesi on, joten lämpöä voidaan käyttää lämmitykseen, käyttöveteen tai jopa yli 100 °C teollisuusprosessiin. Kiinteistön energialuokitus paranee sekä käytönaikaiset energiakustannukset ja hiilidioksinipäästöt pienenevät.

 

Ecowec-hybridivaihtimen avulla jäteveden lämpöä voidaan varastoida myös vesivaraajaan, jolloin jäteveden lämmöllä voidaan korvata päälämmitysjärjestelmän huipputehon  tarvetta talvella ja korvata se lähes kokonaan kesäaikana.

 

Ecowec-hybridivaihtimen kytkentä lämpöpumppuun tapahtuu kuvan osoittamalla tavalla. Lämpöpumpun keruuliuos kiertää hybridivaihtimen kautta siirtäen jäteveden sisältämän lämpöenergian uudelleen lämmityksessä hyödynnettäväksi. Järjestelmä on patentoitu.

Ecowec

Ecowec

Sinebrychoff, panimo

Suomen energiatehokkain panimo Sinebrychoff-panimo tuottaa monia Carlsberg-konsernin brändi-juomia Suomen suurimmassa panimossa Keravalla. Panimon tuotannossa käytetään merkittävät määrät energiaa juomien valmistuksessa, joten energiatehokkuuden parantaminen ja energiakustannusten säästö ovat jatkuvia tavoitteita prosessien kehittämisessä.

LUE LISÄÄ
Ecowec

HASO Postimies, Helsinki

A-luokan kerrostalo jäteveden lämmön talteenotolla.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone

Hotelli on ottanut käyttöön vuoden 2017 lopussa uuden kiinteistön lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen suunnitellun jäteveden lämmön talteenottojärjestelmän. Järjestelmällä lämmitetään kiinteistön lattialämmityksen ja kattosäteilyverkoston vettä sekä lämmintä käyttövettä. Järjestelmän tuottama lämpö vähentää merkittävästi ostettavaa kaukolämmön tarvetta.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Kuntolaakso uimahalli

Suomen energiatehokkain uimahalli Kuopion Kuntolaaksossa on uusi kaupungin omistama uimahallin ja jäähallin yhdistelmärakennus.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Seinäjoen Original Sokos Hotel Vaakuna

Jätevesien lämmöllä vähennetään merkittävästi kaukolämmön ostoenergiaa sekä hiilidioksidipäästöjä. Järjestelmä on huoltovapaa ja huoltohenkilöstä tekee vain vuositarkastukset kerran vuodessa.

LUE LISÄÄ
Ecowec

As Oy Helsingin Sompasaaren Pooki

As Oy Helsingin Sompasaaren Pookiin on asennettu jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä kaukolämpöjärjestelmän rinnalle. Ecowec hybridivaihdin on kytketty lämpöpumppuun, joka tehokkaasti siirtää kiinteistöstä poistuvan jäteveden lämpöä uuteen kuumaan käyttöveteen.

LUE LISÄÄ