As Oy Helsingin Sompasaaren Pooki

Helsingin itäisessä kaupunginosassa sijaitseva Sompasaari on merkittävä uusi asuin- ja toimistorakennusten sekä palveluiden keskittymä. Alueelle on rakennettu useita kymmeniä asuinkerrostaloja aivan merenrannan läheisyyteen ja lähelle Helsingin keskustaa. As Oy Helsingin Sompasaaren Pooki on yksi hienoimmista alueen asuinrakennuksista, jossa on otettu huomioon myös energiatehokkuus arkkitehtuurin lisäksi.

 

Kiinteistöön on asennettu jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä kaukolämpöjärjestelmän rinnalle. Ecowec hybridivaihdin on kytketty lämpöpumppuun, joka tehokkaasti siirtää kiinteistöstä poistuvan jäteveden lämpöä uuteen kuumaan käyttöveteen. Järjestelmä on siis kaukolämpöä ja jätevettä hyödyntävä hybridijärjestelmä, joka vähentää kiinteistön hiilidioksidipäästöjä ja kiinteistön lämmityskustannuksia.

Energiatehokkuutta ja arkkitehtuuria

As Oy Helsingin Sompasaaren Pooki on yksi Sompasaaren alueen hienoimmista  asuinrakennuksista, jossa on huomioitu arkkitehtuurin lisäksi myös energiatehokkuus.

Jätevedet talteen

Kiinteistöön on asennettu jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä kaukolämpöjärjestelmän rinnalle.

EcowecEcowec

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec