Passiivinen LTO-järjestelmä

Ecowec® -hybridivaihdin voidaan kytkeä mm. teollisuusprosessien tai höyrylinjojen hukkalämmön talteenottoon itsenäisinä laitteina. Hukkalämmöt siirretään joko itse prosessiin tai kiinteistön lämmitykseen passiivisesti ja jopa ilman sähkönkulutusta.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec
Säästä energiakustannuksista

Ecowec-hybridivaihdin kierrättää jäteveden lämpöä jopa ilman ulkopuolista energiaa (sisäiset lisälämmönvaihtimet) tai hyvin pienellä sähkönkulutuksella (ulkoinen lisälämmönvaihdin). Kiinteistön ja prosessien energiakustannuksia voidaan pienentää merkittävästi, kun osa ostoenergiasta korvataan jäteveden hukkalämmöllä.

Ei käyttökustannuksia

Kokonaisuus on lähes huoltovapaa, sillä järjestelmässä ei ole liikkuvia osia tai huoltoa tarvitsevia laitteita. Järjestelmä säästää siis energiakustannuksista ilman käyttökustannuksia.

Kytkentämalli ja periaate

Kytkemällä Ecowec-hybridivaihdin sisäiseen lisälämmönvaihtimeen ilman lämpöpumppua, laite kierrättää jäteveden lämpöä jopa ilman ulkopuolista energiaa. Myös ulkoisen lämmönvaihtimen kanssa selvitään hyvin pienellä sähkönkulutuksella. Näin jäteveden lämmön kierrätys ei lisää kiinteistön tai teollisuusprosessin energiakustannuksia. Huoltovapaa järjestelmä ei lisää myöskään käyttökustannuksia.

 

Ecowec-hybridivaihdin siirtää jäteveden lämmön kahden metallisen rajapinnan kautta. Näin jäteveden lämpö ei pääse sekoittumaan esimerkiksi käyttöveden kanssa ja ratkaisu täyttää rakentamisen määräykset terveellisestä ja turvallisesta lämmönsiirtolaitteistosta.

 

Hybridivaihtimen kytkentä lisälämmönvaihtimeen ilman lämpöpumppua tapahtuu ulkoisen levylämmönvaihtimen kautta. Järjestelmä on patentoitu.

Ecowec

Ecowec

Helsingin yliopisto (Eläinlääke- ja elintarviketieteiden talo)

Helsingin yliopiston Viikin kampus otti käyttöönsä Ecowec-hybridivaihtimen huhtikuussa 2016.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Sappi Finland Oy

Toimitimme uudella innovatiivisella lämmönsiirtotekniikalla valmistetun Ecowec SE höyrylämmönvaihtimen Sappi Finland Oy;lle.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Kainuun uusi sairaala, Kajaani

Kainuun uuteen Kainua-sairaalaan asennettiin 2 kpl Ecowec-hybridivaihtimia jäteveden lämmön talteenottoon.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Kuopion yliopistollinen sairaala

Seinäjoen keskussairaalaan suunnittelussa otettiin huomioon myös energiankulutus, jota vähennettiin Ecowec hybridivaihtimella.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Saksalan uimahalli, Lahti

Huoltohenkilökunta pitää Ecowec-hybridivaihdinta helppokäyttöisenä vähäisen huoltotarpeen ja luotettavan toiminnan ansiosta.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Mannisenrinne 14, Jyväskylä

Uuteen energiatehokkaaseen puukerrostaloon Mannisenrinne 14 asennettiin Ecowec-hybridivaihtimen jäteveden lämmön talteenottoon.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Kivimaan uimahalli, Lahti

Peruskorjauksen yhteydessä uimahallin energiatehokkuutta parannettiin suihkuvesien lämmöntalteenotolla. Ecowec hybridivaihdin kierrättää jätevesien sisältämää energiaa takaisin uuden käyttöveden lämmittämiseen.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Uintikeskus Vesiveijari, Kokkola

Kaupungin omistama kylpylä halusi parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja päätyi kierrättämään allas- ja suihkuvesien lämmön takaisin kiinteistön käyttöön. Järjestelmä käyttöönotettiin joulukuussa 2017, jolloin Ecowec-hybridivaihdin asennettiin allas- ja suihkuvesien lämmöntalteenottoon ja esilämmittämään uutta lämmintä käyttövettä ennen kaukolämpövaihdinta.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Domus Arctica-säätiö, Kelo

Kelon energiaratkaisuna on jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä, joka tehostaa kiinteistön kaukolämpöjärjestelmää.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Virkistyskylpylä Fontanella, Siilinjärvi

Virkistyskylpylä Fontanella Siilinjärvellä on ensimmäinen kylpylä, johon asennettiin Ecowec-hybridivaihdin jätevesien lämmön talteenottoon.

LUE LISÄÄ
Ecowec

Männistön tukitalo, Kuopio

Kuopioon rakennetun Männistön tukitalon kellariin on asennettu Ecowec-hybridivaihdin.

LUE LISÄÄ