Ecowec-lietelämmönvaihdin

Ecowec-lietelämmönvaihdin on jätevedenpuhdistamoille ja biovoimalaitoksille tarkoitettu lämmönvaihdin, joka soveltuu myös lietteen kuumentamiseen ja viilentämiseen.

Ota yhteyttä!
Ecowec-lietelämmönvaihdin

Ecowec-lietelämmönvaihdin

Kysy tarjous – tuotteet suunnitellaan asiakaskohtaisesti.

 

Lietelämmönvaihdin biokaasuvoimaloille ja jätevedenpuhdistamoille

Ecowec-lietelämmönvaihdin on jätevedenpuhdistamoille ja biovoimalaitoksille tarkoitettu lämmönvaihdin, joka soveltuu myös yhteiskuntajätteen lietteelle. Se soveltuu lämmöntalteenottoon nesteistä sekä lietteen lämmittämiseen patogeenien torjunnassa. Lämmönvaihtimet suunnitellaan ja mitoitetaan projektikohtaisesti ja toimitetaan yksittäisinä laitteina tai järjestelminä.

 

Ecowec-lietelämmönvaihdin on innovatiivinen ratkaisu, joka tarjoaa merkittäviä etuja biokaasuvoimaloiden ja jätevedenpuhdistamoiden lietteen käsittelyssä. Se ei ainoastaan hygienisoi yhdyskuntajätettä, vaan mahdollistaa myös kuumentamisessa käytetyn lämmön talteenoton ja uudelleenkäytön, mikä tehostaa prosessin tai kaukolämmön tuotantoa.

 

Energiatehokkuuden parantaminen lietelämmönvaihtimella

Ecowec-lietelämmönvaihdin on suunniteltu parantamaan kunnan tai kaupungin energiatehokkuutta, kun jätevedenpuhdistamon tai biovoimalaitoksen hukkalämmöt voidaan siirtää esimerkiksi kaukolämpöverkostoon. Sen avulla voidaan ottaa talteen ja hyödyntää lämpöä, joka parantaa rakennetun ympäristön energiatehokkuutta kaupunkitaseessa. Lisäksi se auttaa vähentämään kaupunkien hiilijalanjälkeä, mikä on erityisen tärkeää nykypäivän ympäristötietoisessa maailmassa.

 

Kustannussäästöt ja tehokkuus

Ecowec-lietelämmönvaihdin tarjoaa merkittäviä kustannussäästöjä. Sen avulla voidaan vähentää jäteveden puhdistamon tai biovoimalaitoksen energiankulutusta että operatiivisia kustannuksia. Kustannustehokkuus tarkoittaa, että investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin, mikä tekee siitä taloudellisesti houkuttelevan vaihtoehdon.

 

Ympäristöystävällinen ratkaisu

Ecowec-lietelämmönvaihdin edistää kestävää kehitystä. Sen käyttö auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja tukee vihreää siirtymää. Lämmönvaihdin on ympäristöystävällinen valinta lietteen ja yhdyskuntajätteen hygienisointiin.

 

Monipuolinen ja joustava

Ecowec-lietelämmönvaihdin on monipuolinen ja joustava ratkaisu, joka soveltuu useisiin eri sovelluksiin. Sen avulla voidaan hygienisoida yhdyskuntajätettä ja tuottaa samanaikaisesti lämpöä prosesseihin tai kaukolämpöön. Tämä lämmönvaihdin on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen ympäristöystävällisen teollisuuden tarpeita.

 

Yhteenveto

Ecowec-lietelämmönvaihdin on edistyksellinen ja tehokas ratkaisu, joka tarjoaa lukuisia etuja biokaasuvoimaloille ja jätevedenpuhdistamoille. Sen energiatehokkuus, kustannussäästöt, ympäristöystävällisyys ja monipuolisuus soveltuvat kaupunkien ja kuntien nykyaikaiseen jätehuoltoon ja energiantuotantoon. Se on investointi, joka tukee kestävää kehitystä ja edistää vihreää siirtymää.

 

Ota Yhteyttä Ecowec-tiimiin

Jos haluat tietää lisää siitä, miten Ecowec Oy voi auttaa jätevedenpuhdistamon tai biovoimalaitoksen toimintaa ja vähentämään ympäristöpäästöjä, ota yhteyttä Ecowec-tiimiin. Heidän asiantuntijansa ovat valmiita auttamaan sinua löytämään parhaan ratkaisun rakennetun infran kehittämiseen. Yhteystiedot löydät täältä.

 

Referenssejä
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamolla jäteveden lietteen käsittelyssä käytetään Ecowec-lietelämmönvaihtimia.

Tutustu lisää kohteeseen.

 

 

 

 

 

Oulun Ruskon biokaasulaitos

Oulun Ruskon biokaasulaitos

Oulun Ruskon biokaasuvoimalassa käytetään Ecowec-lietelämmönvaihtimia.

Tutustu lisää kohteeseen.

Voimmeko auttaa?

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla.

KYSY TARKEMMIN
Ecowec